Tím Galérie Jabloň

Na území dnešnej Galérie Jabloň kedysi existovala štátna ovocinárska škôlka. Od roku 1962 ju nahradilo banícke učilište a vydržalo tu do roku 2013. Potom ho zatvorili. A bol koniec. Nie však navždy. Koncom roka 2018 sme od Trenčianskeho samosprávneho kraja dostali budovu bývalého baníckeho učilišťa do dlhodobého prenájmu. Zavtedy z nej vytvoríme centrum miestnej kultúry a spoločenského života. Sme trojica nadšencov, z ktorých každý pôsobí v inej oblasti. Michal Dobiaš je občiansky aktivista a mestský poslanec, Jana Sýkorová je riaditeľka materského centra Slniečko a Mário Šmýkal je novinár a moderátor. Nie sme v tom však sami. Pridávajú sa ďalší a môžete sa aj vy.

...
Michal Dobiaš

Občiansky aktivista a mestský poslanec

...
Jana Sýkorová

Riaditeľka materského centra Slniečko

...
Mário Šmýkal

Novinár a moderátor