Vybavenie

Kamerový systém

Naše priestory pred Galériou Jabloň a vo vestibule budovy sú monitorované kamerovým systémom.