Vybavenie

Bezplatné WiFi pripojenie

Pre našich návštevníkov ponúkame bezplatné a dostupné pripojenie do siete Internet. Želáme vám príjemné surfovanie.