História a súčasnosť Galérie Jabloň

Do roku 1962

Na území dnešnej Galérie Jabloň kedysi existovala štátna ovocinárska škôlka.

1962 - 2013

Od roku 1962 ovocinársku škôlku nahradilo banícke učilište, ktoré fungovalo do roku 2013.

2013 - 2018

Opustená a chátrajúca budova baníckeho učilišťa

1.9.2018

V druhej polovici roka 2018 sme od Trenčianskeho samosprávneho kraja dostali budovu bývalého baníckeho učilišťa do dlhodobého prenájmu. Zavtedy z nej vytvoríme centrum miestnej kultúry a spoločenského života.

Súčasnosť

V Prievidzi zapustilo korene a dnes už sa pomaly rozrastá nové Kultúrne a kreatívne centrum Galéria Jabloň. Moderný priestor plný života, rôznorodosti, chuti, energie a vône. U nás nájdete kreatívne duše, tvorivých ľudí, ale aj podnikavcov.

Budúcnosť

Postupná premena Galérie Jabloň

2023

august 2022

august 2021

jún 2020

apríl 2019