M. Falešníka 6, Prievidza
+421 905 123 999

Kontakt

Informácie

Recepcia Galérie Jabloň

Adresa
M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza
Ďalšie údaje

Galéria Jabloň

Fakturačné údaje

Jabloň, spol. s r. o.
M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza
IČO: 50 527 363

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne pod vložkou číslo 33712/R.

Michal Dobiaš
Riaditeľ

Michal Dobiaš
Email: michal@jablon.sk