NájomcoviaObchod a služby

P+P Elektromontáže s.r.o.

Venujeme sa rôznym elektroinštalačným prácam s cieľom uspokojiť každého zákazníka.

Vykonávame elektroinštalácie domov, bytov, rôznych komplexov ako sú: nemocnice, polyfunkčné objekty, kancelárie atď.

Montujeme bleskozvody, vypracovávame revízne správy a ponúkame poradenstvo v oblasti elektroinštalácie. Taktiež sa venujeme inštalovaniu dátových sietí, domácich vrátnikov a verejného osvetlenia.