NájomcoviaVoľný čas

Baletná škola La Pointe

Baletná škola La Pointe vznikla v roku 2014 s cieľom vzdelávania detí a mládeže predškolského a školského veku v oblasti klasického tanca.

Dnes sídli v Galérii Jabloň, kde okrem hodín tanca pre deti od 3 rokov ponúka aj možnosť výučby pre dospelých. Okrem iného však pripravuje deti počas individuálnych hodín na štúdium na tanečnom konzervatóriu.

Počas víkendov baletná škola organizuje rôzne workshopy a prednášky zamerané na oblasť tanečného umenia. To všetko sa deje pod dohľadom odborne vzdelaných pedagógov, choreografov a tanečníkov.

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 8:00 - 19:00
Sobota 8:00 - 12:00
Nedeľa Zatvorené