NájomcoviaObchod a služby

Požičovňa zdravotníckych pomôcok

Sme tu pre tých, ktorí potrebujú zdravotnícku pomôcku alebo prístroj, ktoré im prinesú úľavu od zdravotných problémov, napomôžu v rekonvalescencii alebo plnohodnotnejšiemu životu.

Ponúkame službu, ktorú ocenia predovšetkým občania v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Sme tu pre tých, ktorí potrebujú zdravotnícku pomôcku alebo prístroj, ktoré im prinesú úľavu od zdravotných problémov, napomôžu v rekonvalescencii alebo plnohodnotnejšiemu životu. Pomôcky sú určené prevažne pre ľudí postihnutých neurologickými a motorickými poruchami pohybového systému, ležiacim pacientom, nevládnym a ťažko zdravotne postihnutým.

K dispozícii sú chodítka, polohovacia posteľ s diaľkovým ovládaním, mechanický invalidný vozík, toaletná stolička, WC stolička a ďalšie pomôcky. Zároveň je možné zabezpečiť akúkoľvek zdravotnícku pomôcku, ktorú si stav pacienta vyžaduje.