NájomcoviaObchod a služby

Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR

Združenie Informačných a poradenských centier mladých vzniklo v roku 1992 s cieľom metodicky a organizačne podporovať rozvíjajúcu sa sieť Informačných centier mladých na Slovensku.

Sídlime v Galérii Jabloň, kde pôsobíme ako strešná organizácia a reprezentant Informačných centier mladých a ďalších členských organizácií na národnej a medzinárodnej úrovni. Naše členské organizácie sa venujú poskytovaniu informačných a poradenských služieb pre mladých.

Našou hlavnou úlohou je poskytovanie komplexných, dôveryhodných a objektívnych informácií a poradenstva. Taktiež sa venujeme preventívnym aktivitám v oblasti predchádzania sociálno-patologických javov u mladých ľudí, neformálnemu vzdelávaniu a podpore práce s deťmi a mládežou.